Data-analytiikka — Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Data-analytiikka on tärkeä työkalu yrityksen liiketoiminnassa. Yhdessä tekoälyn kanssa se muodostaa tehokkaan kokonaisuuden monien merkittävien toimintojen ja ongelmien tehostamiseksi ja ratkaisemiseksi niin ydinliiketoiminnan johtamisessa kuin operatiivisessa toiminnanohjauksessa ja kehityksessä. Menetelmiä voidaan hyödyntää niin vanhan toiminnan tehostamisessa kuin uuden toiminnan kehittämisessä. Datan hyödyntämisen käyttökohteita on lukuisia. Tyypillisiä käyttökohteita on mm. liikkeenjohdossa, taloushallinnossa, markkinoinnissa, palvelu- ja tuotekehityksessä,…

Data-analytiikka on tärkeä työkalu yrityksen liiketoiminnassa. Yhdessä tekoälyn kanssa se muodostaa tehokkaan kokonaisuuden monien merkittävien toimintojen ja ongelmien tehostamiseksi ja ratkaisemiseksi niin ydinliiketoiminnan johtamisessa kuin operatiivisessa toiminnanohjauksessa ja kehityksessä. Menetelmiä voidaan hyödyntää niin vanhan toiminnan tehostamisessa kuin uuden toiminnan kehittämisessä.

Datan hyödyntämisen käyttökohteita on lukuisia. Tyypillisiä käyttökohteita on mm. liikkeenjohdossa, taloushallinnossa, markkinoinnissa, palvelu- ja tuotekehityksessä, henkilöstöhallinnossa, sekä operatiivisessa suunnittelussa.

Yleisimpiä data-analytiikan lähestymiskeinoja ovat tilastollinen päättely, ennustaminen, simulointi, sekä erilaisten piirteiden tunnistaminen ja ryhmittely. Data-analytiikan yksi keskeisistä vaikutusmekanismeista on epävarmuuden arvioiminen ja huomioiminen; epävarmuutta ei pääse pakoon mutta sitä voi hallita.

Käytännön soveltaminen

Datan hyödyntämisen lähtökohtana on hyödyllisen datan keräys ja saavutettavuus. Kiinnittämällä näihin tekijöihin huomiota, voidaan usein saavuttaa parempia data-analyysiin ja tekoälyyn perustuvia tuloksia. Varmistamalla tehokkaan jatkuvan datan keräyksen, voidaan seurata toimenpiteiden kehitystä ja mahdollistetaan toiminnan reaktiivisuus ja edelleen kehitys. Esimerkiksi mahdollistamalla liikkeenjohdolle mahdollisimman reaaliaikaisen yhteyden kriittisiin data-analyysikohteisiin, tuetaan päätöksenteon sujuvuutta liiketoiminnan kriittisissä kohdissa.

Yrityksen suuntaa pitää arvioida jatkuvasti. Tarvitaan kokeilukulttuuri, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen. Tekemistä pitää mitata, jotta tiedetään, mikä toimii ja mikä ei. Mutu-johtamisen sijaan tarvitaan dataan perustuvaa johtamista ja kehittämistä.

Käyttäjäystävällisiä työkaluja

Liiketoiminnan kehittäjillä pitää olla käytössään välineet, joilla tehtyjen toimenpiteiden onnistumista voidaan analysoida. Data-analytiikkaan käytettävät työvälineet ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Kynnys työkalujen käyttöön on madaltunut, kun työkalut ovat tulleet entistä käyttäjäystävällisemmiksi, eikä käyttö useinkaan vaadi tietotekniikan syväosaamista. Tarjolla on entistä enemmän myös avoimen lähdekoodin työkaluja, joiden kustannukset eivät ole esteenä datan hyödyntämisen aloittamiselle.

Ennakoi ja arvioi tulevaa datan avulla

Dataa on enemmän kuin koskaan, mutta usein sitä ei osata tai haluta hyödyntää. Datan avulla on entistä helpompaa ennakoida ja arvioida tulevaa. Ympäröivä maailma ja liiketoimintaympäristö muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Gartnerin* mukaan yritysten seuraavaksi tarvitsema strategia on ”Continuous Next”.

*) Gartner, Top 10 Strategic Technology Trends for 2019, Analyst(s): David Cearley, Brian Burke. Published: 15 October 2018

Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä!

Jussi Heikkilä, Toimitusjohtaja
Tuomas Sivula, Senior Data Scientist

One thought on “Data-analytiikka — Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

  1. Pingback: Data-analytiikka ja tekoälyratkaisut – Missä tilastotiede ja tietotekniikka yhdistyvät | Senior Data Scientist Tuomas Sivula | Teamit

Comments are closed.