Laadunvarmistus ja ohjelmistotestauspalvelut

Teamitin testaus- ja testiautomaatioasiantuntijat varmistavat, että ohjelmistonne täyttävät sille asettamanne vaatimukset muun muassa toiminnallisuuden, käytettävyyden, suorituskyvyn ja asiakaskokemuksen osalta.

Teamitin testausasiantuntijat

Testipäälliköillämme on vankka osaaminen ja kokemus testauksen suunnittelusta ja koordinoinnista samoin kuin manuaalitestauksesta ja testauksen automatisoinnista. Testiautomaatioasiantuntijamme automatisoivat etenkin toistettavaa testausta edellyttävät vaiheet kuten regressiotestauksen. Käytettävyystestaajamme varmistavat, että palvelun käytettävyys ja asiakaskokemus vastaavat asetettuja vaatimuksia. Manuaalitestaajamme hoitavat testauksen niillä alueilla, joita ei ole tarkoituksenmukaista automatisoida tai, joilla tarvitaan erityistä osaamista tietyltä toimialalta.

Ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus

Hoidamme koko ohjelmistokehityksen elinkaaren yksikkötestauksesta integraatio- ja systeemitestaukseen. Osaamista löytyy niin perinteisempään (Waterfall) testausprosessiin kuin ketterän kehitystiimin osana toimimiseen. Asiantuntijamme ovat erikoistuneet seuraaviin:

 • Robot Framework
 • Python
 • JMeter & Grinder
 • Selenium
 • Protractor
 • Jenkins
 • Jira
 • TestLink
 • JUnit
 • UFT/Quality Center
 • Test Driven Development (TDD)
 • Scrum, Lean, Kanban

Toimialakokemus

Meillä on kokemusta useimmista toimialoista. Olemme vuosien varrella työskennelleet mm. seuraavilla toimialoilla:

 • Pankki ja rahoitus
 • Vähittäis- ja tukkukauppa
 • Terveydenhuolto ja terveysteknologia
 • Logistiikka
 • High Tech
 • Teollisuus
 • Julkinen sektori
 • Peliteollisuus
 • Media-ala
 • Telekommunikaatio
 • Älylaitevalmistus

Referenssit

Case Arvo-osuusjärjestelmä – Kokonaisvastuu testiautomaatiosta (finanssiala)

Teamitin testiautomaatioasiantuntija on vastuussa sähköisen kirjanpitosovelluksen viestirajapinnan automaatiotestauskokonaisuudesta, sisältäen suunnittelun ja toteutuksen, sekä test frameworkin ylläpidon ja kehittämisen. Lue lisää

Case Verohallinto – Tulorekisterin testaus

Teamitin konsultit osallistuvat Tulorekisterin laadunvarmistukseen tekemällä sekä manuaalitestausta että testiautomaatiota. Lue lisää