Ohjelmistotestaus

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kokonaisen tiimin tai yksittäisiä testausalan syväosaajia osaksi asiakkaan tiimiä.

Laadunvarmistus- ja ohjelmistotestauspalvelut

Teamitin testausasiantuntijat varmistavat, että ohjelmistonne täyttävät sille asettamanne vaatimukset muun muassa toiminnallisuuden, käytettävyyden, suorituskyvyn ja asiakaskokemuksen osalta. Hoidamme koko ohjelmistokehityksen elinkaaren laadunvarmistuksen yksikkötestauksesta integraatio- ja systeemitestaukseen.

Laadunvarmistusprosessi

Ohjelmiston laadunvarmistus aloitetaan testisuunnitelman tekemisellä. Testisuunnitelma tehdään ihannetapauksessa samassa yhteydessä ohjelmiston vaatimusmäärittelyn yhteydessä. Testisuunnitelmassa päätetään myös valittavista testausmenetelmistä ja -työkaluista. Testitapauksia automatisoidaan mahdollisimman paljon. Kaikkea testausta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista automatisoida, jolloin osa testauksesta tehdään manuaalisesti.

Teamitin testausosaajat

Teamitillä on ensiluokkaiset osaajat testauksen eri vaiheisiin. Testipäälliköillämme on vankka osaaminen ja kokemus testauksen suunnittelusta ja koordinoinnista samoin kuin manuaalitestauksesta ja testauksen automatisoinnista. Testiautomaatio-osaajamme automatisoivat etenkin toistettavaa testausta edellyttävät vaiheet kuten regressiotestauksen. Käytettävyystestaajamme varmistavat, että palvelun käytettävyys ja asiakaskokemus vastaavat asetettuja vaatimuksia. Manuaalitestaajamme hoitavat testauksen niillä alueilla, joita ei ole tarkoituksenmukaista automatisoida tai tarvitaan erityistä osaamista esimerkiksi tietyltä toimialalta.

Testaustyökalut

Testaustyökalut ovat kehittyneet kovaa vauhtia. Avoimen lähdekoodin työkalut ovat vallanneet tilaa vielä muutama vuosi sitten käytössä olleilta kalliilta testaustyökaluilta. Teamitin testausasiantuntijoilla on kokemusta molempien sukupolvien työkaluista. Testiautomaatiossa lähes de facto -työkaluksi on tullut avoimen lähdekoodin Robot Framework, joka on erittäin suosittu ATDD:ssä (Acceptance Test Driven Development). Seleniumia käytetään etenkin web-selainten testauksessa ja Protractoria Angular-sovellusten testauksessa. Teamitin osaajilla on erinomainen osaaminen kaikista mainituista työkaluista.

  • Robot Framework
  • Python
  • Selenium
  • Protractor
  • Jenkins
  • Jira
  • TestLink
  • JUnit
  • Quality Center
  • TDD