Ohjelmisto­testaus

Teamitin testausasiantuntijat varmistavat, että ohjelmistosi täyttää sille asetut vaatimukset esimerkiksi toiminnallisuuden, käytettävyyden, suorituskyvyn ja asiakaskokemuksen osalta.

Missä olemme erityisen hyviä?

Testipäälliköillämme on tuhti osaaminen testauksen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä manuaalitestauksesta ja testauksen automatisoinnista. Testiautomaatioasiantuntijamme ovat luottokumppaneitasi päivittäisessä automaatiotestauksessa sekä testauksen jatkuvassa kehittämisessä ja optimoinnissa. Manuaalitestaajamme hoitavat testauksen niillä alueilla, joita ei ole tarkoituksenmukaista automatisoida tai joilla tarvitaan erityistä syväosaamista tietyltä toimialalta.

Hoidamme koko ohjelmistokehityksen elinkaaren yksikkötestauksesta integraatio-, suorituskyky- ja järjestelmätestaukseen. Osaamista löytyy perinteisistä sekä ketteristä testausprosesseista.

Päivittäisessä käytössämme ovat mm. Robot Framework, Python, Java, Cucumber, Selenium jne. Testauksessa emme ole ripustautuneet mihinkään tiettyihin teknologioihin tai työkaluihin vaan käytämme niitä monipuolisesti.

Asiakkaan ohjelmistotestauksen kehittäminen 

Asiakkaillemme, jotka ovat tunnistaneet tarpeen kehittää omaa ohjelmistotestaustaan, toteutamme kunkin asiakkaan omaan tarpeeseen kohdennetun kehityshankkeen alusta loppuun.  

Kehitystarve voi keskittyä esim. testausympäristön, testausprosessin tai testauksessa käytettävien työkalujen kehittämiseen – tai erityisesti myös testauksen automatisointiin. 

Kehitystarpeiden määrityksessä käytössämme on mm. asiakkaan testausmaturiteetin arviointiin liittyvä työkalu, jonka avulla pystymme yhdessä asiakkaan kanssa helposti ja nopeasti määrittämään asiakkaan testauksen nykytilan ja keskeisimmät kehityskohdat. 

Asiakas voi halutessaan tehdä testausmaturiteettinsa arvioinnin myös itse, täysin ilman kustannuksia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä myyntiimme.

Laadunvarmistus jatkuvana palveluna

Asiakkaillemme, jotka haluavat keskittää koko ohjelmistokehityksensä laadunvarmistuksen ulkoiselle asiantuntijakumppanille, tarjoamme laadunvarmistuksen jatkuvana palveluna (QA as a Service). 

Laadunvarmistuspalvelumme kattaa tällöin koko asiakkaan testauksen elinkaaren, ja siihen ydinpalveluina sisällytettävät testauksen osa-alueet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa palvelun käynnistysvaiheessa. Ydinpalveluita voidaan helposti tukea erillisillä lisäpalveluilla (mm. testiympäristöt, laadunvarmistusosaamisen kehittäminen) asiakkaan kulloisen tarpeen mukaan. 

Laadunvarmistus jatkuvana palveluna hinnoitellaan kiinteään hintaan, ja se sisältää myös palvelun jatkuvan tehokkuuden ja laadun seurannan sekä yhteisen kehittämisen. 

AI-pohjaiset työkalut

Teamitin asiantuntijat ovat huipputaitavia AI-pohjaisten työkalujen hyödyntämisessä. Käytetyimpien joukossa ovat mm. ChatGPT ja GitHub Copilot. 

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

CTA-FI