Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste 28.2.2020

28.2.2020 Päivitetty Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta; Päivitetty otsikko, lisätty palvelun laadun kehittäminen ja kyselyiden lähettäminen. Päivitetty Tietojen rekisteritietojen suojauksen periaatteet. Lisätty kappale Evästeet.
17.7.2019 Päivitetty yhteystietoja
25.5.2018 Laadittu

1. Rekisterinpitäjä

Teamit Group Oy
Y-tunnus: 2808016-1
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki
Puh. 010 323 7310

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Heikkilä, Toimitusjohtaja
jussi.heikkila@teamit.fi
+358503509003
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Teamit-konsernin Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Teamit Group Oy:n (2808016-1), Teamit Oy:n (2824958-8) ja Teamit Solutions Oy:n (2824959-6) asiakaskontaktointi, markkinointi, myynti, palvelun laadun kehittäminen, asiakassuhteiden hoito sekä asiakasviestintä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyille lähetetään suostumuksen perusteella asiakastyytyväisyyskyselyitä ja sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat Teamit-konsernin yhtiöiden (Teamit Group Oy, Teamit Oy ja Teamit Solutions Oy) nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakassuhteeseen ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja, kuten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Työnimike
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yhteyspuhelinnumero
 • Yhteyssähköpostiosoite
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset)
 • Palvelun tilaustiedot
 • Palvelun sopimustiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Teamitin verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Evästeet

Sivustomme tallentaa käyttölaitteelle evästeitä (cookies) eli pieniä tekstitiedostoja. Evästeet mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden eivätkä vahingoita laitetta tai tiedostoja.

Analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua. Teemme evästeiden avulla kohdennettua mainontaa, johon käytämme Google Analyticsia. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löytyy Googlen tietosuojaselosteesta.

Verkkosivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Teamitiin. Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja saatetaan kerätä rekisteröidyn työnantajalta tai muulta taholta. Henkilötietoja saatetaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Teamitin ulkopuolisista rekistereistä sekä kerätä julkisista lähteistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Teamit-konsernin sisällä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

11. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalvelimille, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Teamit vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on myös muut lain mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivuillamme.