Työnhakijarekisteri

Tietosuojaseloste 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Teamit Group Oy
Y-tunnus: 2808016-1
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki
Puh. 010 323 7310

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Christel Isberg, Team & Talent Development Manager
christel.isberg@teamit.fi
+358458531812
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Jussi Heikkilä, Toimitusjohtaja
jussi.heikkila@teamit.fi
+358503509003
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Teamit-konsernin työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Teamit Group Oy:n (2808016-1), Teamit Oy:n (2824958-8) ja Teamit Solutions Oy:n (2824959-6) työntekijöiden rekrytointi, työsuhteiden luominen sekä palautteen kerääminen rekrytointiprosessista.

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Teamit-konsernissa. Käsittelyn peruste on rekisteröidyn tietojen käsittelylle antama suostumus tai Teamit-konsernin lakisääteiset velvoitteet tai oikeudet.

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan yhden vuoden ajan rekisterissä, jonka jälkeen ne automaattisesti poistetaan. Rekisterinpitäjä voi myös itse poistaa rekisteröityä koskevat tiedot tätä ennen.

Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa yhtä vuotta pidempään, jos rekisteröidyn kanssa solmitaan työsuhde, rekisteröity antaa tähän erillisen suostumuksen tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot, koulutus- ja työkokemustiedot ja osaamista kuvaavat tiedot, toivomukset tulevasta työtehtävästä sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Tietojen säilytys

Rekisteriä säilytetään Ignite OÜ:n tarjoamassa selainpohjaisessa Recrur-rekrytointijärjestelmässä. Suostumuksen myöntämishetkellä rekisteriä säilytetään pilvipalvelimella, jonka palveluntarjoaja on Digital Ocean Inc. (käyntiosoite: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA; sähköposti: contact@digitalocean.com; kotisivut: www.digitalocean.com). Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

10. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Teamit vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on myös muut lain mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.