Työnhakijarekisteri

Tietosuojaseloste 17.6.2024

17.6.2024 Päivitys: Yhteystiedot
27.3.2023 Päivitys: Yhteystiedot ja tietojen säilytystiedot
28.8.2019 Päivitys: Lisätty Henkilötietojen käsittely, luovuttaminen ja poistaminen-kappale; Lisätty kohta Henkilötietojen luovuttaminen asiakkaille
19.8.2019 Päivitys: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietojen poistaminen; Henkilötietojen säilyttäminen; Rekisteritietojen suojauksen periaatteet, keräys
17.7.2019 Päivitys: Suojauksen periaatteet
9.4.2019 Päivitys: Yhteystiedot ja tietojen säilytystiedot
25.5.2018 Laadittu

1.      Rekisterinpitäjä

Teamit Group Oy
Y-tunnus: 2808016-1
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki
Puh. 010 323 7310

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Marko Nissilä, Head of People, marko.nissila@teamit.fi, +358452193560, Itälahdenkatu 22 b B, 00210 Helsinki

Muut yhteystiedot: Jussi Heikkilä, Toimitusjohtaja, jussi.heikkila@teamit.fi, +358503509003, Itälahdenkatu 22 b B, 00210 Helsinki

3.      Rekisterin nimi

Teamit-konsernin työnhakijarekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Teamit Group Oy:n (2808016-1), työntekijöiden rekrytointi, työsuhteiden luominen sekä palautteen kerääminen rekrytointiprosessista.

5.      Henkilötietojen käsittely, luovuttaminen ja poistaminen

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Teamit-konsernissa. Käsittelyn peruste on rekisteröidyn tietojen käsittelylle antama suostumus tai Teamit-konsernin lakisääteiset velvoitteet tai oikeudet.

Rekisteröidystä voidaan luovuttaa Teamit-konsernin asiakkaille rekisteröidyn työkokemukseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvää tietoa.

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan yhden vuoden ajan rekisterissä, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisterinpitäjä voi myös poistaa rekisteröityä koskevat tiedot tätä ennen.

Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa yhtä vuotta pidempään, jos rekisteröidyn kanssa solmitaan työsuhde, rekisteröity antaa tähän erillisen suostumuksen tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

6.      Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot, koulutus- ja työkokemustiedot ja osaamista kuvaavat tiedot, toivomukset tulevasta työtehtävästä sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

7.      Tietojen säilytys

Rekisteriä säilytetään Ignite OÜ:n tarjoamassa selainpohjaisessa Recrur-rekrytointijärjestelmässä. Suostumuksen myöntämishetkellä rekisteriä säilytetään pilvipalvelimella, jonka palveluntarjoaja on Digital Ocean Inc. (käyntiosoite: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA; sähköposti: contact@digitalocean.com; kotisivut: www.digitalocean.com).

Lisäksi tietoja voidaan säilyttää mm. seuraavien palveluntarjoajien pilvipalvelimilla:

  • Ignite OÜ
  • Dropbox Inc.
  • Google LLC
  • Microsoft Corporation
  • Cinode

Henkilötietoja ei säilytetä Euroopan Unionin ulkopuolella.

8.      Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

9.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

11. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalvelimille, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Teamit vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on myös muut lain mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.