Referenssit

Meillä on kokemusta yhteiskunnan merkittävimmistä kehityshankkeista. Lue lisää työstämme ja ota meihin yhteyttä!

Ohjelmistokehitys

Jatkokehitystä asiakkaan järjestelmään

Teamit suunnitteli ja toteutti uudet toiminnallisuudet laajaan monikerroksiseen järjestelmään, joka mittaa tiedonsiirtoa verkkojen ja järjestelmien välillä.

Hälytysjärjestelmä havainnoi pitkän aikavälin häiriöt, joita tavallinen mittausjärjestelmä ei rekisteröisi.

 • Java
 • Struts
 • REST
 • PostgreSQL
 • JavaScript
 • Node.js
 • React
 • Jest
 • AWS

Järjestelmäkehitystä avaimet käteen

Teamit toteutti johtavalle suomalaiselle konsulttitalolle täysin räätälöidyn toiminnaohjausjärjestelmän.

Ratkaisun keskeiset toiminnallisuudet liittyvät konsulttien osaamisen hallintaan sekä yrityksen rekrytointi-, resursointi- ja myyntiprosessien integrointiin.

Teamit toteutti ratkaisun avaimet käteen -periaatteella vastaten ratkaisun arkkitehtisuunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

 • JavaScript
 • React
 • Node.js
 • Next.js
 • Docker
 • AWS
 • GraphQL

Full Stack ohjelmistokehitystä telco-asiakkaalle

Teamitin asiantuntijat työskentelivät osana teleoperaattoriasiakkaan tiimiä kehittäen uusia toiminnallisuuksia asiakkaan verkkokaupparatkaisuun.

Asiantuntijat työskentelivät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan online-myyntitiimin kanssa varmistaen järjestelmän vastaavuuden sekä asiakkaan että loppukäyttäjien tarpeisiin.

 • Java
 • Docker
 • OpenShift
 • REST
 • Spring Boot
 • JavaScript
 • Node.js
 • Angular
 • Elasticsearch

UI-kehitystä terveydenhuollon ohjelmistoon

Teamitin asiantuntijat vastasivat health tech -toimialan asiakkaan järjestelmäkehitystiimissä ohjelmiston front end -kehityksestä.

Järjestelmän kehitystyö toteutettiin tiimin tehokkaalla yhteisyöllä nopeassa aikataulussa ilman kompromisseja toiminnallisuuden tai koodin laadun suhteen.

 • React
 • Styled Components
 • React Testing Library
 • Apollo

Ohjelmistotestaus

Asiantuntijamme testaavat tulorekisteriä – Case Verohallinto

Verohallinnon Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Kansalaisille tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena.

Teamitin konsultit osallistuvat Tulorekisterin laadunvarmistukseen tekemällä sekä manuaalitestausta että testiautomaatiota.

 • Robot Framework
 • TFS
 • Splunk
 • CRM
 • Agile

Kokonaisvastuu testiautomaatiosta – Case Arvo-osuusjärjestelmä (finanssi)

Teamit on vastuussa sähköisen kirjanpitosovelluksen viestirajapinnan automaatiotestauksen suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä test frameworkin ylläpidosta ja kehittämisestä.

 • Selenium
 • Robot Framework
 • Bamboo
 • Confluence
 • Git

Asiantuntijamme kehittivät suorituskykysovelluksen – Case Avaimet-verkkosovellus

Teamit toteutti suomalaiselle, maailman johtavalle tietokoneiden, tablettien, älypuhelinten ja mikroprosessien suorituskykyä mittaavalle yritykselle verkkosovelluksen, jonka avulla yrityksen asiakkaat voivat ostaa haluamiensa laitteiden suorituskykytestejä.

Teamit toteutti ratkaisun avaimet käteen -periaatteella vastaten ratkaisun arkkitehtisuunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

 • HTML
 • JavaScript
 • jQuery
 • Java
 • Spring
 • PostgreSQL
fourton

Verkkokaupparatkaisut & Palvelumuotoilu

Teamit toteuttaa yli 20 vuoden kokemuksella markkinoiden edistyksellisimmät monikanavaisen Omnichannel verkkokaupan kokonaisratkaisut kuluttaja- ja B2B-kaupan tarpeisiin.

Tutustu asiakastarinoihimme

AI-tekoäly & Analytiikka

Ennakoivaa vanhusten terveydenhuoltoa – Case Terveydenhuolto (PoC)

 • Aloitettiin hyvin pienestä datasetistä, 2000 potilasta. Etsittiin ulkoista open dataa ja liitettiin datasettiin tautiluokitukset (yksi harvoja globaaleja standardeja). Lisäksi 300 lääketieteellistä tutkimusta.
 • Profiloitiin mm. ikä, sukupuoli, paino, ruokailutottumukset, aikaisempi tautihistoria.
 • Pyrittiin ennustamaan tekijöitä jotka voivat aiheuttaa uusien sairauksien ilmenemistä > potilaiden hyvinvointi > pienemmät kustannukset.

Varastoarvojen ja toimitusketjun optimointi – Case Teollisuus (PoC)

 • Analysoimme asiakkaan projektidokumentaatiota ja vertasimme projektihistoriaa muun muassa makroekonomisiin trendeihin sekä toimitusketjun kumppaneiden taloushistoriaan.
 • Tuloksilla voidaan
  • Ennustaa koska kannattaa ostaa, kuinka paljon kannattaa ostaa jotta vältetään varaston ali-/ylijäämä
  • Välttää asiakastyytyväisyyden laskua ja varmistaa että asiakas maksaa ajantasaisesti.

Datan luokittelu Luonnollisen Kielen Prosessoinnin (NLP) avulla – Case Teollisuus (PoC)

Teollisuusalan toimijalla oli haasteena siirtää dataa legacy-järjestelmästä uuteen.

 • Datan luokittelua tehtiin manuaalisesti. Asiakas arvioi työn kuukausikustannukseksi 50 000€/kk.
 • Työn edistyminen oli hidasta ja inhimillisten virheiden määrä oli suuri. Osa työstä tehtiin off-shore työnä Intiassa.
 • Koulutimme NLP algoritmin kolmessa päivässä luokittelemaan 80 000 riviä uutta dataa olemassa olevaan data-arkkitehtuuriin.
 • Asiakkaan projektikustannus pieneni lähes 90%, prosessi nopeutui merkittävästi ja laatuvirheet saatiin eliminoitua.

Kuluttajan käyttäytymisen ennakointi – Case B2C kauppa (PoC)

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyneellä asiakkaalla oli haasteita ymmärtää asiakkaidensa kulutuskäyttäytymistä.

Omat asiakastiedot eivät riittävällä tarkkuudella pystyneet kertomaan, miksi asiakkaat vaihtoivat palveluntarjoajaa tai lakkasivat ostamasta tiettyjä tuotteita.

 • Otimme asiakkaan omat (anonymisoidut) asiakastiedot ja yhdistimme dataan ulkopuolista avointa dataa muun muassa chat-palstoilta ja sosiaalisesta mediasta, sekä ostokäyttäytymiseen liittyvä trendidataa.
 • Tuloksena asiakkaan näkyvyys asiakkaidensa ostokäyttäytymiseen parani merkittävästi, mahdollistaen oikein kohdistetut markkinointitoimenpiteet.
 • Ota meihin yhteyttä sähköpostilla myynti(a)teamit.fi tai katso täältä tarkemmat yhteystietomme.