Referenssit

Ohjelmistokehitys

Case Vitec Tietomitta – Osana jatkuvaa tuotekehitystä (ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausratkaisut)

Vitec Tietomitta erikoistuu ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausratkaisuihin. Teamit tukee Vitec Tietomitan omaa ohjelmistokehitystiimiä skaalautuvasti ohjelmistokehitysasiantuntijoin. Teamitin Full Stack -ohjelmistokehittäjät työskentelevät Tietomitan tiimin jäseninä täysipainoisesti osana jatkuvaa tuotekehitystä.

”Ajoittain tarvitsemme lisää kehityspanosta ohjelmistokehityksen nopeuttamiseksi. Rekrytointi ohjelmistoalalla on haastavaa ja aikaavievää, koska asiantuntijoita on vaikea saada varsinkin pääkaupunkiseudulla. Teamitiltä olemme saaneet loistavaa henkilökohtaista palvelua, sekä ohjelmistokehityksen ammattilaisia erinomaisella kustannustehokkuudella.”

Toni Poikela, Head of Development, 2020
 • React
 • C#
 • .NET
 • Docker

Case Cinia – Yhteistyötä vuodesta 2013

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Teamit on tehnyt Cinian kanssa tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyön muodot ovat moninaiset – Teamit tukee sekä Cinian omia ohjelmistokehitystiimejä että Cinian asiakashankkeita mm. ohjelmistokehityksen, testauksen ja testiautomaation, sekä IT-projektinhallinnan/Scrum Master -työskentelyn asiantuntijoin.

”Cinialle on tärkeää olla asiakkailleen luotettava, vastuuta kantava ja ennakoitava ohjelmistokehityskumppani. Haluamme toimia samalla suoraselkäisellä ja reilulla tavalla omien kumppaneidemme kanssa ja odotamme heiltä samaa. Teamit jakaa ajattelumme, minkä johdosta yhteistyö on ollut kaikissa tilanteissa sujuvaa.”

Kimmo Alamartimo, Liiketoimintajohtaja, 2020
 • Java
 • Jenkins
 • JSP
 • CSS
 • IBM DB2 SQL
 • Confluence
 • Robot Framework
 • Locust
 • GIT
 • Docker
 • JIRA
 • IntelliJ
 • AngularJS
 • Scrum
 • C#
 • WPF
 • .NET
 • XAML
 • Azure
 • Jira
 • SourceTree
 • Bitbucket
 • PeakCAN

Case toiminnanohjausjärjestelmä – Järjestelmäkehitystä avaimet käteen

Teamit toteutti johtavalle suomalaiselle konsulttitalolle täysin räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän.

Ratkaisun keskeiset toiminnallisuudet liittyvät konsulttien osaamisen hallintaan sekä yrityksen rekrytointi-, resursointi- ja myyntiprosessien integrointiin.

Teamit toteutti ratkaisun avaimet käteen -periaatteella vastaten ratkaisun arkkitehtisuunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

 • JavaScript
 • React
 • Node.js
 • Next.js
 • Docker
 • AWS
 • GraphQL

Case Telco – Full Stack ohjelmistokehitystä telco-asiakkaalle

Teamitin ohjelmistokehittäjät työskentelevät osana teleoperaattoriasiakkaan tiimiä kehittäen uusia toiminnallisuuksia B2B-verkkokauppaan ja integroiden vanhempia palveluita uusiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan online-myyntitiimin kanssa varmistaen järjestelmän vastaavuuden asiakkaan ja loppukäyttäjien tarpeisiin.

 • Java
 • Docker
 • OpenShift
 • REST
 • Spring Boot
 • JavaScript
 • Node.js
 • Angular
 • Elasticsearch

Case Health Tech – UI-kehitystä terveydenhuollon ohjelmistoon

Teamitin ohjelmistokehittäjät vastasivat Health Tech -toimialan asiakkaan järjestelmäkehitystiimissä ohjelmiston front end -kehityksestä.

Järjestelmän kehitystyö toteutettiin tiimin tehokkaalla yhteistyöllä nopeassa aikataulussa ilman kompromisseja toiminnallisuuden tai koodin laadun suhteen.

 • React
 • Styled Components
 • React Testing Library
 • Apollo

Ohjelmistotestaus

Case Verohallinto – Tulorekisterin testaus ja laadunvarmistus

Verohallinnon Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Kansalaisille tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena.

Teamitin konsultit osallistuvat Tulorekisterin laadunvarmistukseen tekemällä sekä manuaalitestausta että testiautomaatiota.

 • Robot Framework
 • TFS
 • Splunk
 • CRM
 • Agile

Case Arvo-osuusjärjestelmä – Kokonaisvastuu testiautomaatiosta (finanssiala)

Teamit on vastuussa sähköisen kirjanpitosovelluksen viestirajapinnan automaatiotestauksen suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä test frameworkin ylläpidosta ja kehittämisestä.

 • Selenium
 • Robot Framework
 • Bamboo
 • Confluence
 • Git

Case verkkosovellus – Suorituskykysovelluksen kehitys

Teamit toteutti suomalaiselle, maailman johtavalle tietokoneiden, tablettien, älypuhelinten ja mikroprosessien suorituskykyä mittaavalle yritykselle verkkosovelluksen, jonka avulla yrityksen asiakkaat voivat ostaa haluamiensa laitteiden suorituskykytestejä.

Teamit toteutti ratkaisun avaimet käteen -periaatteella vastaten ratkaisun arkkitehtisuunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

 • HTML
 • JavaScript
 • jQuery
 • Java
 • Spring
 • PostgreSQL
fourton

Verkkokaupparatkaisut & Palvelumuotoilu

Teamit toteuttaa yli 20 vuoden kokemuksella markkinoiden edistyksellisimmät monikanavaisen Omnichannel verkkokaupan kokonaisratkaisut kuluttaja- ja B2B-kaupan tarpeisiin.

Tutustu asiakastarinoihimme

AI-tekoäly & Analytiikka

Case Terveydenhuolto – Ennakoivaa vanhusten terveydenhuoltoa (PoC)

 • Aloitettiin hyvin pienestä datasetistä, 2000 potilasta. Etsittiin ulkoista open dataa ja liitettiin datasettiin tautiluokitukset (yksi harvoja globaaleja standardeja). Lisäksi 300 lääketieteellistä tutkimusta.
 • Profiloitiin mm. ikä, sukupuoli, paino, ruokailutottumukset, aikaisempi tautihistoria.
 • Pyrittiin ennustamaan tekijöitä jotka voivat aiheuttaa uusien sairauksien ilmenemistä > potilaiden hyvinvointi > pienemmät kustannukset.

Case Teollisuus – Varastoarvojen ja toimitusketjun optimointi (PoC)

 • Analysoimme asiakkaan projektidokumentaatiota ja vertasimme projektihistoriaa muun muassa makroekonomisiin trendeihin sekä toimitusketjun kumppaneiden taloushistoriaan.
 • Tuloksilla voidaan
  • Ennustaa koska kannattaa ostaa, kuinka paljon kannattaa ostaa jotta vältetään varaston ali-/ylijäämä
  • Välttää asiakastyytyväisyyden laskua ja varmistaa että asiakas maksaa ajantasaisesti.

Case Teollisuus – Datan luokittelu Luonnollisen Kielen Prosessoinnin (NLP) avulla (PoC)

Teollisuusalan toimijalla oli haasteena siirtää dataa legacy-järjestelmästä uuteen.

 • Datan luokittelua tehtiin manuaalisesti. Asiakas arvioi työn kuukausikustannukseksi 50 000€/kk.
 • Työn edistyminen oli hidasta ja inhimillisten virheiden määrä oli suuri. Osa työstä tehtiin off-shore työnä Intiassa.
 • Koulutimme NLP algoritmin kolmessa päivässä luokittelemaan 80 000 riviä uutta dataa olemassa olevaan data-arkkitehtuuriin.
 • Asiakkaan projektikustannus pieneni lähes 90%, prosessi nopeutui merkittävästi ja laatuvirheet saatiin eliminoitua.

Case B2C-kauppa – Kuluttajan käyttäytymisen ennakointi (PoC)

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyneellä asiakkaalla oli haasteita ymmärtää asiakkaidensa kulutuskäyttäytymistä.

Omat asiakastiedot eivät riittävällä tarkkuudella pystyneet kertomaan, miksi asiakkaat vaihtoivat palveluntarjoajaa tai lakkasivat ostamasta tiettyjä tuotteita.

 • Otimme asiakkaan omat (anonymisoidut) asiakastiedot ja yhdistimme dataan ulkopuolista avointa dataa muun muassa chat-palstoilta ja sosiaalisesta mediasta, sekä ostokäyttäytymiseen liittyvä trendidataa.
 • Tuloksena asiakkaan näkyvyys asiakkaidensa ostokäyttäytymiseen parani merkittävästi, mahdollistaen oikein kohdistetut markkinointitoimenpiteet.

Mistä liikkeelle?

 • Ota meihin yhteyttä sähköpostilla myynti(a)teamit.fi tai katso täältä tarkemmat yhteystietomme.

Millaisen mielikuvan verkkopalvelusi antaa asiakkaalle?

”Projektiajattelusta pitää siirtyä jatkuvaan kehittämiseen. Verkkopalvelu on käytännössä vanha jo julkaisuvaiheessa ja seuraavan version kehitys on toivottavasti jo vähintään suunnitteluasteella.”, Teamit Group Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Heikkilä toteaa. Talouselämän yhteydessä ilmestyneestä Tulevaisuuden Työelämä 2019 -liitteestä löytyy artikkeli Teamitin toimitusjohtajan näkemyksistä verkkopalveluihin liittyen. Lue koko artikkeli Tulevaisuuden Työelämä 2019 -liitteestä