Analytiikka ja Data Science

Datan ja data-analytiikan hyödyntäminen tehostaa liiketoimintaa. Teamitin konsultit auttavat parhaiden ratkaisujen toteuttamisessa.

Datan hyödyntäminen ydinliiketoiminnassa

Datan hyödyntämisen lähtökohta on, että oikeanlaista dataa on käytettävissä riittävästi. Dataa pitää myös kerätä jatkuvasti, jotta voidaan seurata toimenpiteiden kehitystä.

Datalla johtamisessa voidaan erottaa kaksi erityyppistä käyttökohdetta. Yrityksen liiketoimintaa tulee seurata kerättävän datan avulla. Yrityksen johdon käytettävissä tulee olla työkalut, jolla liiketoimintaa voi seurata ja analysoida reaaliaikaisesti.

Liiketoiminnan kehittäminen datan avulla

Yrityksen suuntaa pitää arvioida jatkuvasti. Tarvitaan kokeilukulttuuri, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen. Tekemistä pitää mitata, jotta tiedetään, mikä toimii ja mikä ei. Mutu-johtamisen sijaan tarvitaan dataan perustuvaa johtamista ja kehittämistä.

Datan kerääminen ja analysointi on erittäin hyödyllistä ja tehokasta, kun kehitetään uutta liiketoimintaa ja hiotaan nykyistä liiketoimintaa tehokkaammaksi. Datan hyödyntämisen käyttökohteita on lukuisia, uusien palveluiden kehittämisestä rekrytointiin.

Käyttäjäystävällisiä työkaluja

Liiketoiminnan kehittäjillä pitää olla käytössään välineet, joilla tehtyjen toimenpiteiden onnistumista voidaan analysoida. Data-analytiikkaan käytettävät työvälineet ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Kynnys työkalujen käyttöön on madaltunut, kun työkalut ovat tulleet entistä käyttäjäystävällisemmiksi, eikä käyttö useinkaan vaadi tietotekniikan syväosaamista. Tarjolla on entistä enemmän myös avoimen lähdekoodin työkaluja, joiden kustannukset eivät ole esteenä datan hyödyntämisen aloittamiselle.

Teamitin datakonsultit

Teamitin data-analyytikot, datainsinöörit ja data scientistit auttavat erilaisissa datan hyödyntämiseen liittyvissä tarpeissa. Teamitin datakonsulteilla on laaja, kansainvälinen kokemus sekä B2C-, että B2B-markkinasta. Datakonsulttiemme lähestymistapa on hyvin käytännönläheinen. Vahva liiketoimintaosaaminen mahdollistaa sen, että puhumme asiakkaan kieltä, emmekä piiloudu erilaisten muodissa olevien termien taakse. Liikkeelle voidaan lähteä ylätason data-Roadmapin määrityksellä. Yhtä tuttua on liiketoiminnan tukeminen datan hyödyntämiseen erilaisissa kehityshankkeissa.

Ennakoi ja arvioi tulevaa datan avulla

Dataa on enemmän kuin koskaan, mutta sitä ei osata tai haluta hyödyntää. Datan avulla on entistä helpompaa ennakoida ja arvioida tulevaa. Ympäröivä maailma ja liiketoimintaympäristö muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Gartnerin* mukaan yritysten seuraavaksi tarvitsema strategia on ”Continuous Next”.

*) Gartner, Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 , Analyst(s): David Cearley, Brian Burke. Published: 15 October 2018