Tekoäly

AI – tekoäly on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Erilaisia tekoälysovelluksia otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla, ja halutaan selvittää, voisiko tekoäly tuoda hyötyjä omaan liiketoimintaan. Tekoäly voidaan jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen: koneoppiminen, tekstin- ja kuvantunnistus, puheentunnistus ja chatbotit. Teamit on erikoistunut koneoppimisen, tekstin- ja kuvantunnistuksen sekä puheentunnistuksen ratkaisuihin.

AI-Roadmap ja tekoälyn sovellusalueet

Teamit auttaa selvittämään millaiset tekoälytoteutukset sopisivat parhaiten yrityksenne tarpeisiin ja käyttötapauksiin. Jos tiedossa ei ole tekoälyllä toteutettavia käyttötapauksia, kannattaa selvitys aloittaa yrityksen strategiatasolta. Yritykselle voidaan tehdä AI-Roadmap, jossa hahmotellaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet. Kun potentiaaliset käyttötapaukset on löydetty, voidaan valituista käyttötapauksista tehdä Proof of Concept (PoC). Jos PoC täyttää sille asetetut kriteerit, voidaan toteutus viedä tuotantoon.

AI-Roadmapista tuotantoon

Teamitin tekoälyyn liittyvät palvelut voidaan jakaa alla oleviin kolmeen palveluun: AI-Roadmap, AI PoC ja AI-tuotantoon.

AI-Roadmap

AI-Roadmap on johtamisen työkalu, jonka avulla vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin.

 • Voisiko AI-ratkaisuja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa.
 • Millaisia AI-käyttötapauksia on löydettävissä
 • Mistä käyttötapauksista olisi saavutettavissa suurimmat hyödyt
 • Voisiko AI-ratkaisuja hyödyntää omassa liiketoiminnassa.
 • Millaisia AI-käyttötapauksia olisi löydettävissä
 • Millaisia liiketoimintahyötyjä olisi saavutettavissa
  → Lisää myyntiä
  → Lisää tehokkuutta
  → Kustannussäästöjä

AI-Roadmap toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakasyrityksen ja Teamitin välillä.

AI-PoC

AI-Roadmapin perusteella valitaan käyttötapaus, josta tehdään PoC. PoCilla halutaan tutkia käyttötapauksen toteutuskelpoisuutta ja toimivuutta.

 • PoCissa otetaan kantaa myös käytettävissä olevan datan laatuun ja riittävyyteen.
 • PoCin toteutukseen valitaan käyttötapaukseen sopivimmat työkalut ja algoritmit.
 • PoCin toteutukseen varataan aikaa 3-6 viikkoa.

AI-Tuotantoon

Kun PoCin tulokset vastaavat sille asetettuja tavoitteita, voidaan PoC viedä tuotantoon. PoCissa käytettyjen työkalujen sopivuus tuotantokäyttöön arvioidaan vielä uudelleen. AI-ratkaisun tuotantokäytölle asetetaan mitattavat tavoitteet ja tehdään ROI-laskelma. Tuotannossa olevan AI-ratkaisun toimivuutta pitää seurata ja kehittää jatkuvasti.

Teamitin tekoälyosaajat ja työkalut

Teamit tarjoaa asiakkailleen ammattitaitoiset tekoälyosaajat, jotka auttavat tekoälyratkaisujen toteutuksessa ja tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä. Teamitin palvelu perustuu sekä Teamitin omaan että yhteistyökumppaneiden osaamiseen. Teamitin kumppanit tuovat palvelutarjontaan vahvan ymmärryksen tekoälystä strategiatasolla sekä pitkän kokemuksen erilaisista tekoälytoteutuksista. Teamitin avulla on mahdollisuus hyödyntää parhaat työkalut; yli 100 valmista algoritmia sekä lukuisa joukko tekoälyosaajia.