Tekoäly

Teamit toteuttaa monipuolisia, innovatiivisia, ja käyttökohteeseen sopivia räätälöityjä tekoälyratkaisuja hyödyntäen viimeaikaisimpia menetelmiä. Toimitamme tarvittavat palvelut ja ratkaisut asiakkaan tarpeen mukaisesti: Kartoitus, PoC, tuotannollistaminen, koulutus, ylläpito

Teamitin tekoälyosaajat

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoiset tekoälyosaajat, jotka auttavat tekoälyratkaisujen toteutuksessa ja tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä. Palvelumme perustuu sekä omaan että yhteistyökumppaneidemme osaamiseen. Osaajillamme on vahva ymmärrys tekoälystä strategiatasolla sekä pitkä kokemus erilaisista tekoälytoteutuksista.

AI-Kartoitus

Teamit auttaa selvittämään tekoälyn käyttömahdollisuuksia yrityksenne toiminnassa. Voimme myös paneutua aikaisempiin tekoälytoteutuksiinne ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää niitä. Kartoitus voidaan aloittaa yrityksen strategiatasolta data-analytiikkaa hyödyntäen.

AI-Kartoitus on johtamisen työkalu, jonka avulla vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia AI-käyttötapauksia on löydettävissä
 • Nykyisten tekoäly- ja analytiikkamenetelmien tila
 • Ratkaisuiden riskikartoitus
 • Millaisia liiketoimintahyötyjä on saavutettavissa
  → Lisää myyntiä
  → Lisää tehokkuutta
  → Kustannussäästöjä

AI-Kartoitus toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakasyrityksen ja Teamitin välillä.

AI-PoC

Kartoitetun käyttötapauksen pohjalta voidaan tehdä Proof of Concept (PoC), jonka avulla tutkitaan käyttötapauksen toteutuskelpoisuutta ja toimivuutta. PoCissa luodaan kandidaattitoteutus ja verifioidaan sen tulokset. Tulosten ja kehityksen pohjalta tehdään hyödyllisyysanalyysi ja tarkastellaan erityisesti seuraavia tekijöitä:

 • Menetelmän toimintavarmuus
 • Menetelmän vaikutus liiketoimintaan
 • Käytettävissä olevan datan laatu
 • Sopivimmat työkalut ja algoritmit
 • Tuotannollistamisen ja ylläpidon vaatimukset

Tilanteesta riippuen PoCin toteutukseen varataan yleensä n. 3-6 viikkoa. PoCin perusteella voidaan tehdä päätöksiä tuotannollistamisesta, edelleen kehityksestä, tai uusien käyttökohteiden tarkastelusta.

AI-Tuotantoon

Kun PoCin tulokset vastaavat sille asetettuja tavoitteita, voidaan PoC viedä tuotantoon. Toimitamme tarvittavat ratkaisut tarvittaessa kokonaisvaltaisesti; toimitamme tuotteen sekä koulutamme ja tuemme sen käytössä.

PoCissa käytettyjen työkalujen sopivuus tuotantokäyttöön arvioidaan vielä uudelleen. AI-ratkaisun tuotantokäytölle asetetaan mitattavat tavoitteet ja tehdään ROI-laskelma. Tuotannossa olevan AI-ratkaisun toimivuutta pitää seurata ja kehittää jatkuvasti.