UX ja sisäinen vaikuttaminen

UX Designin maailma on täynnä erilaisia strategioita, joilla muovaamme laadukasta ja vaikuttavaa käyttökokemusta. Se on pelikirja, jonka ensimmäinen kappale tämä blogikirjoitus on. Yksi blogikirjoitus kerrallaan paljastuu uusi pelitaktiikka, ja rakentuu UX-tietämyksen pelikenttä, jonka jokaista pelipaikkaa ja olosuhdetta hallitsemme pelikirjan kuvioilla. Nyt aloitamme tämän matkan ensimmäisellä osa-alueella, joka luo perustan kaikelle seuraavalle. Ole valmiina ottamaan ensimmäinen…

UX Designin maailma on täynnä erilaisia strategioita, joilla muovaamme laadukasta ja vaikuttavaa käyttökokemusta. Se on pelikirja, jonka ensimmäinen kappale tämä blogikirjoitus on. Yksi blogikirjoitus kerrallaan paljastuu uusi pelitaktiikka, ja rakentuu UX-tietämyksen pelikenttä, jonka jokaista pelipaikkaa ja olosuhdetta hallitsemme pelikirjan kuvioilla. Nyt aloitamme tämän matkan ensimmäisellä osa-alueella, joka luo perustan kaikelle seuraavalle. Ole valmiina ottamaan ensimmäinen askel UX-designin pelikentälle.

Sisäisen vaikuttamisen ja sidosryhmien sitouttamisen strategiat

Sisäinen vaikuttaminen ja sidosryhmien sitouttaminen muodostavat UX-suunnittelun ytimen – ne ovat elintärkeitä organisaation innovaatiokyvyn ja kilpailuedun kannalta. UX-suunnittelu ei saisi olla vain suunnittelua, vaan sen tulee olla strateginen etu yrityksessä.

Suunnittelijan tulee kyetä kommunikoimaan muotoilutyön merkitys ja arvo yrityksen sisällä, erityisesti päätöksentekijöille ja avainhenkilöille, jotka eivät ole suoraan tekemisissä käyttäjäkokemuksen parantamisen kanssa. UX Designin pelikirja sisältää kuusi tärkeää pelikuviota sisäisen vaikuttavuuden parantamiseen:

  • Siltojen ja kumppanuuksien rakentaminen
  • Tulosten mittaaminen ja kommunikointi
  • Tiedon ja ymmärryksen jakaminen
  • Käyttäjätutkimuksen sisällyttäminen päätöksentekoon
  • Pilottiprojektit
  • Jatkuva oppiminen ja iterointi
Siltojen ja kumppanuuksien rakentaminen

UX:n menestys ei ole vain suunnittelutiimin vastuulla. Se vaatii yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Rakenna vahvat suhteet markkinointiin, tuotekehitykseen, myyntiin ja asiakaspalveluun, jotta UX:n merkitys tuntuu organisaation kaikissa osissa. Rakenna kaksisuuntaista vuorovaikutusta näihin kaikkiin osiin, jotta muut saavat tietoa UX:stä ja toisaalta suunnittelutiimi pysyy tietoisena muiden organisaation osien tavoitteista, projekteista ja asiakaspalautteista. Ole rakentava, käy dialogia pyri aina vahvistamaan keskinäistä kunnioitusta. Ole aina tietoinen tärkeimmistä sidosryhmistäsi ja pysy heidän suuntaansa aktiivisena.

Tulosten mittaaminen ja kommunikointi

Käyttäjätyytyväisyys, konversioasteen parantuminen, asiakaspalvelun kyselyiden väheneminen. Mittaa näitä kaikkia ja kommunikoi tulokset säännöllisesti ja näkyvästi, jotta kaikki näkevät konkreettisesti UX-suunnittelun tuoman arvon. Kommunikoi jatkuvasti myös tekemänne käyttäjätutkimukset, niiden tulokset ja tekemänne parannukset. Pyri keskittymään UX-suunnittelulla saatuun lisäarvoon.

Tiedon ja ymmärryksen jakaminen

Varmista, että kaikki organisaatiossasi ymmärtävät mitä UX-suunnittelu on ja miksi se on tärkeää. Järjestä koulutuksia, työpajoja, esityksiä ja muita tilaisuuksia, joissa esittelet periaatteita, prosesseja ja aiemmin saavutettuja tuloksia.

Käyttäjätutkimuksen sisällyttäminen päätöksentekoon

Tuo käyttäjätutkimuksen tulokset osaksi päätöksentekoprosesseja. Kun päätöksentekijät näkevät suoran yhteyden liiketoiminnan tavoitteiden ja käyttäjäymmärryksen välillä, UX:n arvostus kasvaa.

Pilottiprojektit

Etsi aluksi pienimuotoisia projekteja, joissa UX-suunnittelun vaikutukset ovat nopeasti havaittavissa. Näiden hankkeiden menestyessä se toimii todisteena ja vahvistaa uskoa UX:n tuomaan lisäarvoon.

Jatkuva oppiminen ja iterointi

Työsi on jatkuvaa oppimista ja parantamista. Osoita, että olet valmis ottamaan palautetta vastaan, kehittymään ja kehittämään prosesseja ja tuloksia sen mukaisesti. Näin osoitat sitoutumista jatkuvaan ja pitkäaikaiseen parantamiseen ja vahvistat UX:n roolia organisaatiossa.

Nämä pelikuviot eivät ainoastaan vahvista UX:n asemaa, vaan mahdollistavat laajemman ymmärryksen syntymistä siitä, kuinka asiakaskokemus vaikuttaa organisaation menestykseen. Näin toimimalla luot pohjan sille, että UX-suunnittelu voi olla integroitu osa organisaation kulttuuria ja strategiaa. Olet siis tuomassa UX-suunnittelua osaksi suurempaa pelikirjaa, jonka viimeisessä, kokoavassa ja ratkaisevassa kappaleessa todetaan nettokate, liikevaihto ja yrityksen arvo.