Teamit Group Helsingin Kaupungin Dynaamisen Hankintajärjestelmän (DPS) mukaisten IT-palveluiden tarjoajaksi

Teamit Group on hyväksytty Helsingin Kaupungin Dynaamisen Hankintajärjestelmän (DPS) mukaisten IT-palveluiden tarjoajaksi. Teamit Groupin toimitusjohtaja on erittäin tyytyväinen mahdollisuudesta päästä tarjoamaan Teamit Groupin rautaista osaamista Helsingin kaupungille. Palvelut voivat käsittää tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita. DPS:n sisäiset kilpailutukset kohdistuvat yhtä aikaa yhteen tai useampaan palveluun, muodostaen tehtäväkokonaisuuksia, kuten kehitys-, asiantuntijaosaamisen- tai muita…

Teamit Group on hyväksytty Helsingin Kaupungin Dynaamisen Hankintajärjestelmän (DPS) mukaisten IT-palveluiden tarjoajaksi. Teamit Groupin toimitusjohtaja on erittäin tyytyväinen mahdollisuudesta päästä tarjoamaan Teamit Groupin rautaista osaamista Helsingin kaupungille.

Palvelut voivat käsittää tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita. DPS:n sisäiset kilpailutukset kohdistuvat yhtä aikaa yhteen tai useampaan palveluun, muodostaen tehtäväkokonaisuuksia, kuten kehitys-, asiantuntijaosaamisen- tai muita palvelukokonaisuuksia. Sisäisten kilpailutusten pääasiallisena kohteena voi olla asiantuntijaresursseja, tiimiresursseja, palvelu tai koko projekti.