Ohjelmistokonsultointi

Teamitiltä löytyy kokeneet osaajat vaativiin ohjelmistokehityshankkeisiin. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kokonaisen tiimin tai yksittäisiä osaajia osaksi asiakkaan tiimiä. Toteutamme asiakaskohtaiset ohjelmistot myös avaimet käteen -toimituksina.

Parhaat osaajat

Teamitin konsulteilla on monipuolinen osaaminen ja kokemus nykyaikaisista ohjelmistokehitysmenetelmistä ja -välineistä. Projektit toteutetaan asiakkaan toiveen mukaisesti useimmiten ketteränä kehityksenä. DevOps, CI ja Agilet menetelmät ovat tuttuja Teamitin ammattilaisille. Avaimet käteen -toteutuksissa asiakkaalla on koko ajan täysi näkyvyys projektin etenemiseen. Asiakas saa projektin edetessä konkreettisia tuloksia, joiden avulla toteutusta voi arvioida ja joiden kehityssuuntaan voi vaikuttaa. Teamitin ratkaisuarkkitehdit ja projektipäälliköt huolehtivat siitä, että toteutukset vastaavat asiakkaan vaatimuksia.

Sovelluskehitys

Teamitillä on osaamista ja kokemusta niin mobiili-, web- kuin laiteläheisestäkin ohjelmoinnista. Työkalupakistamme löytyvät mm. seuraavat teknologiat:

 • React
 • React Native
 • Angular
 • Vue
 • node
 • Javascript
 • HTML, CSS
 • Java
 • C#
 • C++
 • PHP

Laadunvarmistus- ja testauspalvelut

Teamitin testausasiantuntijat varmistavat, että ohjelmistonne täyttävät sille asettamanne vaatimukset muun muassa toiminnallisuuden, käytettävyyden, suorituskyvyn ja asiakaskokemuksen osalta. Teamit hoitaa koko ohjelmistokehityksen elinkaaren laadunvarmistuksen yksikkötestauksesta integraatio- ja systeemitestaukseen.

Laadunvarmistusprosessi

Ohjelmiston laadunvarmistus aloitetaan testisuunnitelman tekemisellä. Testisuunnitelma tehdään ihannetapauksessa samassa yhteydessä ohjelmiston vaatimusmäärittelyn yhteydessä. Testisuunnitelmassa päätetään myös valittavista testausmenetelmistä ja -työkaluista. Testitapauksia automatisoidaan mahdollisimman paljon. Kaikkea testausta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista automatisoida, jolloin osa testauksesta tehdään manuaalisesti.

Teamitin testausosaajat

Teamitillä on ensiluokkaiset osaajat testauksen eri vaiheisiin. Testipäälliköillämme on vankka osaaminen ja kokemus testauksen suunnittelusta ja koordinoinnista samoin kuin manuaalitestauksesta ja testauksen automatisoinnista. Testiautomaatio-osaajamme automatisoivat etenkin toistettavaa testausta edellyttävät vaiheet kuten regressiotestauksen. Käytettävyystestaajamme varmistavat, että palvelun käytettävyys ja asiakaskokemus vastaavat asetettuja vaatimuksia. Manuaalitestaajamme hoitavat testauksen niillä alueilla, joita ei ole tarkoituksenmukaista automatisoida tai tarvitaan erityistä osaamista esimerkiksi tietyltä toimialalta.

Testaustyökalut

Testaustyökalut ovat kehittyneet kovaa vauhtia. Avoimen lähdekoodin työkalut ovat vallanneet tilaa vielä muutama vuosi sitten käytössä olleilta kalliilta testaustyökaluilta. Teamitin testausasiantuntijoilla on kokemusta molempien sukupolvien työkaluista. Testiautomaatiossa lähes de facto -työkaluksi on tullut avoimen lähdekoodin Robot Framework, joka on erittäin suosittu ATDD:ssä (Acceptance Test Driven Development). Seleniumia käytetään etenkin web-selainten testauksessa ja Protractoria Angular-sovellusten testauksessa. Teamitin osaajilla on erinomainen osaaminen kaikista mainituista työkaluista.

 • TDD
 • Robot Framework
 • Selenium
 • TestLink
 • Unit
 • Protractor

Toimialat

Teamitillä on kokemusta useimmista toimialoista. Olemme vuosien varrella työskennelleet mm. seuraavilla toimialoilla.

 • Terveysteknologia
 • Älylaitevalmistus
 • High Tech
 • Peliteollisuus
 • Pankki ja vakuutus
 • Julkinen sektori

Caset

Tulorekisteri, Verohallinto

Teamit osallistuu Verohallinnon Tulorekisterin toteutukseen. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset. Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Kansalaisille tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena. Teamitin konsultit osallistuvat Tulorekisterin laadunvarmistukseen tekemällä sekä testiautomaatiota että manuaalitestausta.

Laiteläheinen ohjelmointi – Suomalainen älykello

Teamit on tuonut kortensa kekoon osallistumalla suomalaisen urheiluälyrannekellon lippulaivamallin kehitykseen. Konsulttimme ovat tehneet laiteläheistä ohjelmointia kehittämällä älykellon sisällä olevaa sulautettua järjestelmää. Ohjelmistokehitystä tehtiin ketterästi käyttämällä C:tä ja C++:aa. Teamit osallistui lisäksi ohjelmiston laadunvarmistukseen ja testaukseen.

Avaimet-verkkosovellus, Java-fullstack

Teamit toteutti suomalaiselle, maailman johtavalle tietokoneiden, tablettien, älypuhelinten ja mikroprosessien suorituskykyä mittaavalle yritykselle verkkosovelluksen, jonka avulla yrityksen asiakkaat voivat ostaa haluamiensa laitteiden suorituskykytestejä. Teamit toteutti ratkaisun avaimet käteen -periaatteella vastaten ratkaisun arkkitehtisuunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta. Tietokannaksi valittiin PostgreSQL ja toteutus tehtiin Javalla ja Springillä. Frontti tehtiin HTML-jqueryllä. Sovellus on olemassa olevien asiakkaiden käytössä ja vaatii kirjautumisen.

Verkkomaistraatti, C#-fullstack

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä ja holhousasioista. Teamit osallistui Verkkomaistraatti-projektin toteutukseen, jossa osa maistraatin palveluita digitalisoitiin. Toteutusprojekti oli erittäin laaja käsittäen lukuisia rajapintoja eri viranomaisjärjestelmiin. Teamitillä oli merkittävä rooli palvelun arkkitehtuurin määrittämisessä sekä fullstack-toteutuksessa. Järjestelmän core toteutettiin C#:lla.