Moderni digitaalinen myyntikanava haastaa perinteisen ERP:in

Silloin, kun yritys haluaa toimia aidosti monikanavaisesti, on tänä päivänä muitakin vaihtoehtoja kuin rakentaa toiminta ERP:in päälle. Mitä enemmän kanavia; myymälä, verkkokauppa, asiakaspalvelu, puhelinmyynti, sähköposti, pop-up-myymälä, outlet, jne., sitä suuremmaksi kasvaa tarve toimia ja kehittää kanavia joustavammin kuin perinteinen ERP mahdollistaa. Jos yhtälöön vielä lisätään eri varastot, joista asiakkaille tavaraa toimitetaan, syntyy kokonaisuudesta helposti erittäin…

Silloin, kun yritys haluaa toimia aidosti monikanavaisesti, on tänä päivänä muitakin vaihtoehtoja kuin rakentaa toiminta ERP:in päälle. Mitä enemmän kanavia; myymälä, verkkokauppa, asiakaspalvelu, puhelinmyynti, sähköposti, pop-up-myymälä, outlet, jne., sitä suuremmaksi kasvaa tarve toimia ja kehittää kanavia joustavammin kuin perinteinen ERP mahdollistaa. Jos yhtälöön vielä lisätään eri varastot, joista asiakkaille tavaraa toimitetaan, syntyy kokonaisuudesta helposti erittäin haastava yhtälö.

Entäpä jos asiaa ajatellaankin toisin. Kehittyneet sähköisen kaupan ja verkkokaupan ratkaisut ovat laajentuneet moderneiksi digitaalisiksi myyntikanaviksi, joissa kokonaisuus on modulaarinen ja joustavien rajapintojen avulla laajennettavissa kattamaan koko liiketoiminnan tarpeet. Samanaikaisesti lukuisat palveluntarjoajat kehittävät pilvipohjaisia ratkaisuja, joihin integroitumalla monet liiketoimintatarpeet voidaan täyttää ilman mittavia investointeja, usein transaktiopohjaiseen hinnoitteluun perustuen. Esimerkkeinä vaikkapa logistiikan, maksamisen ja taloushallinnon palvelut.

Kehittyneet sähköisen kaupan ja verkkokaupan ratkaisut ovat laajentuneet moderneiksi digitaalisiksi myyntikanaviksi.

Monikanavaisessa ympäristössä keskeistä on, että toiminnan ydin, masterdata, on kunnossa ja helposti käytettävissä siellä, missä tietoa tarvitaan. Kun kaikissa kanavissa on ajantasainen tieto tuotteista, hinnoista, varastosaldoista, asiakastiedoista, kampanjoista ja tilauksista, korreloituu se suoraan myös erinomaisena ja saumattomana asiakaskokemuksena palvelun käyttäjälle. Tähän päästään helpoimmin, kun masterdataa hyödyntävät ydintoiminnot on toteutettu samalla ratkaisulla, verkkokauppa, kassajärjestelmä, varastonhallinta, asiakaspalvelu, jne.

What? Syntyykö tässä uusi ERP:in kaltainen monoliitti, joka on kallis ja kankea? Ei synny. Kun ratkaisu on modulaarinen ja jossa sopivassa suhteessa on hyödynnetty avointa lähdekoodia, pilvipalveluita, mikropalveluita, API-rajapintoja ja muita moderneja komponentteja, on ratkaisu sekä kustannustehokas että sen edelleen kehittäminen nopeaa.

Ratkaisujen jatkokehittäminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää, kun asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja teknologia avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää yritysten liiketoimintaa. Esimerkiksi tekoäly kehittyy huimaa vauhtia ja luo edellytyksiä täysin uusille konsepteille. Nyt on oikea hetki huolehtia siitä, että yrityksen kaupankäyntialusta on kunnossa.