Hyvää yrityskulttuuria ja unelmatyöpaikkaa rakentamassa

Suurin osa ohjelmistokehityksen ja -testauksen osaajistamme ovat jalkautuneet asiakkaiden tiimeihin ja tiloihin ympäri pääkaupunkiseutua ja Pirkanmaata. Myös hallinto ja verkkokauppatiimi sijaitsevat eri paikkakunnilla. Vaikka olemme tiiviisti toisiimme yhteyksissä, emme välttämättä näe toisiamme joka viikko – puhumattakaan siitä, että voisimme vaihtaa ajatuksia kahvinkeittimen ääressä päivittäin kuten asiantuntijoiden mukaan kuuluisi tehdä hyvän yrityskulttuurin luomiseksi. Eletään niin kutsuttua…

Suurin osa ohjelmistokehityksen ja -testauksen osaajistamme ovat jalkautuneet asiakkaiden tiimeihin ja tiloihin ympäri pääkaupunkiseutua ja Pirkanmaata. Myös hallinto ja verkkokauppatiimi sijaitsevat eri paikkakunnilla. Vaikka olemme tiiviisti toisiimme yhteyksissä, emme välttämättä näe toisiamme joka viikko – puhumattakaan siitä, että voisimme vaihtaa ajatuksia kahvinkeittimen ääressä päivittäin kuten asiantuntijoiden mukaan kuuluisi tehdä hyvän yrityskulttuurin luomiseksi. Eletään niin kutsuttua postnormaalia* aikaa, missä mikään ei enää ole pyhää tai itsestään selvää.

Digitaaliset työkalut mahdollistavat yhteistyön sijainnista riippumatta ja digitaalinen viidakko onkin jo arkipäivää valtaosassa IT-alan yrityksissä. Ajatuksia vaihdetaan sähköpostitse, Slackissa, Trellossa, Asanassa ja puhelimitse. Lisäksi on uutiskirjeet ja intraa.

Digitaalisuus tuo kuitenkin oman kulmansa haastaen perinteistä kahvipöytäkeskustelua. Kun tiimi työskentelee eri sijainneissa, ja valtaosa keskustelusta käydään online, on vaikeaa saada kaikkia osallisiksi – liikkeelle. Kaikki tieto voi olla nähtävillä, työstettävissä ja muut tiimijäsenet yhden klikkauksen päässä, ja silti voi jäädä etäinen ja irrallinen olo.

Hyvää yrityskulttuuria on helppo pilata mutta haasteellista rakentaa. Vielä haasteellisempaa on rakentaa hyvää kulttuuria työyhteisössä, joka ei sijaitse saman katon alla.

Mutta sinnikkäästi rakennamme.

Mistä yrityskulttuuri muodostuu ja mikä on hyvän yrityskulttuurin määritelmä?

Kulttuuriin vaikuttaa niin moni asia, että syy-seuraus-suhteet voivat olla lähes mahdottomia yksiselitteisesti spesifioida. Yrityskulttuuri rakentuu arvoista – arvomaailmasta – joihin vaikuttaa niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Se näyttäytyy toimintatavoissa ja käyttäytymisessä, jonka kokonaisuudesta muodostuu yleensä kohtalaisen epämääräinen ”fiilis”.


Yrityskulttuurista kertovia ja yrityskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä

  • Tervehditäänkö, kun nähdään – tervehditäänkö online, ennen kuin aloitetaan keskustelu?
  • Autetaanko – pyydetäänkö apua – kiitetäänkö avusta?
  • Onko kaikilla lupa tehdä päätöksiä – halutaanko ja uskalletaanko tehdä päätöksiä?
  • Juostaanko kokouksissa agenda läpi – puhutaanko kissoista ja koirista, kun on päätösten aika?
  • Kerrotaanko avoimesti mitä on tapahtumassa – suunnitellaanko tulevaa ja millä kokoonpanolla?

Hyvään yrityskulttuuriin kuuluu avoin ilmapiiri, joustavuus, toistensa huomioimista ja tukemista, erilaisuuden ymmärtämistä ja ”arvojen sopusointu”, lainatakseni yhden henkilöstötyytyväisyyskyselyymme vastanneen kommenttia.

Miten Teamitillä huolehditaan yrityskulttuurista?

Suurin osa ohjelmistokehityksen ja -testauksen osaajistamme ovat jalkautuneet asiakkaiden tiimeihin ja tiloihin. Siten myös asiakkaan kulttuuri vaikuttaa konsulttien käsitykseen yrityskulttuurista kokonaisuudessaan.

Olemme kuitenkin päättäneet alusta lähtien, että emme toimi kasvottomana palkanmaksajana, vaan haluamme luoda hyvää yhteishenkeä tiimimme kesken, vaikka emme työskentele samassa tilassa. Haluamme myös, että jokaisella on vapaus vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin ja suuntaan.

Henkilöstötyytyväisyyskyselymme tuloksista nousi esiin, että ideaali työpaikan tärkein ominaisuus on mukavat työkaverit ja työyhteisö, työviihtyvyys, ilmapiiri ja tiimihenki. Viimeisten kuukausien aikana olemme syventyneet tähän tarkemmin. Kutsuimme konsultit koolle kertomaan, mistä muodostuu unelmatyöpaikka koskien mm. yrityskulttuuria.

Ideat kirjoitettiin seinälle ja siirrettiin myöhemmin virtuaaliseinälle kaikkien nähtäväksi ja yhdessä eteenpäin työstettäväksi.

Ehdotukset olivat konkreettisia kuten viestintäkanavien selkeyttäminen, toimiston kalustuksen täydentäminen ja ”Teamit fiiliksen” nostaminen kollegoiden kesken. Näistä ensimmäiset ovat helppoja toteuttaa mutta ottaen huomioon, että konsultit työskentelevät eri lokaatioissa, on yhteishengen luominen haasteellista. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksien perusteella pärjäämme tässä asiassa silti kunnioitettavasti.

Teamitin konsulttien kokemuksia kollegoistaan Teamitillä

Yrityskulttuuri rakennetaan yhdessä

Maailma muuttuu, ja online-kulttuuri on tällä hetkellä realiteetti. Kun nyt näpyttelemme menemään yhteisissä sovelluksissa, istumme ehkä huomenna saman virtuaalipöydän äärellä omina avatareinamme. Sitä odotellessa!

Olimme sitten saman pöydän tai sovelluksen ääressä, luomme omannäköisemme kulttuurin yhdessä.

Vuonna 2019 otimme huikeat askeleet eteenpäin. Vaikkei yksikään kohta henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella H1:senäkään ollut kriittisessä tilassa, onnistuimme loppuvuoteen mennessä parantamaan tyytyväisyyttä vielä entisestään koskien mm. viestintää, palautteen saamista ja kommunikointia.

”Huomasin vastatessa miettiväni eri kohtia aiempaa tarkemmin koska Teamit tarttui edellisessä kyselyssä esiin nousseisiin asioihin niin hanakasti, että nyt näihin vastaaminen tuntui entistäkin merkityksellisemmältä”

– Konsultti, syksy 2019

Hyvää yrityskulttuuria ja unelmatyöpaikkaa rakennetaan yhdessä joka sekunti, jokaisen tervehdyksen ja jokaisen päätöksen yhteydessä. Prosessi on maratonjuoksu; välillä on sprinttejä, välillä yritystä ja erehdystä. Mutta toimitusjohtajamme Jussin hokemaa lainatakseni Do the right things and the success will follow, eli kun tehdään oikeita asioita, asiat viedään maaliin ja tehdään mitä luvataan, niin lopussa kiitos seisoo.

*)Lisää artikkeleita aiheesta:
The Centre for Postnormal Policy and Futures Studies: WHAT IS POSTNORMAL TIMES?
Yle: Analyysi: Tervetuloa 2020-luvulle! Olemme siirtymässä postnormaaliin aikaan, jossa tulevaisuus on erilainen mutta voi olla parempi
Sitra: Kumilenksut, nuotiopiirit ja yhteinen unelmointi

Christel Isberg-Arasola, Team & Talent Development Manager

One thought on “Hyvää yrityskulttuuria ja unelmatyöpaikkaa rakentamassa

  1. Pingback: Ohjelmistokehittäjä, testaaja, IT-osaaja - Sopisitko konsultiksi? | Teamit

Comments are closed.