Avoimuus on muutakin kuin puhetta ilman suodatinta

Avoimuus on yksi Teamitin neljästä arvosta. ”Uskomme avoimuuteen. Meillä keskustelu on avointa ja suoraa – sanomme asiat niin kuin ne ovat.” Näin väitämme Teamitin kotisivuilla ja usein myös työpaikkailmoituksissa. Mitä avoimuus sitten on? Avoimuudesta puhutaan paljon ja yritykset viljelevät sanaa aktiivisesti arvoissaan. Jatkuva avoimuuden rummutus medioissa viestii sen tärkeydestä ihmisille nykypäivänä – eikä vain yksityiselämässä, vaan…

Avoimuus on yksi Teamitin neljästä arvosta. ”Uskomme avoimuuteen. Meillä keskustelu on avointa ja suoraa – sanomme asiat niin kuin ne ovat.” Näin väitämme Teamitin kotisivuilla ja usein myös työpaikkailmoituksissa.

Mitä avoimuus sitten on? Avoimuudesta puhutaan paljon ja yritykset viljelevät sanaa aktiivisesti arvoissaan. Jatkuva avoimuuden rummutus medioissa viestii sen tärkeydestä ihmisille nykypäivänä – eikä vain yksityiselämässä, vaan myös työpaikalla.

Psykologian tieteen näkökulmasta avoimuus on yksi viidestä persoonallisuuden pääpiirteestä. Persoonallisuuspsykologian mukaan avoimuus voi ilmetä monin eri tavoin; mielikuvituksellisuutena, taiteellisuutena, älyllisenä uteliaisuutena tai avoimuutena tunteille, arvoille ja ajatuksille.

Avoimuus kuvastaa osuvasti alamme henkeä. IT-alalla avoimen tiedon periaate on aidosti näkyvä ilmiö. Ohjelmistokehityksessä avoimuutta edustaa avoin lähdekoodi. Kun ohjelmoidaan ketterän kehityksen periaattein, muutoksia tehdään jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla. Kehitystyössä avoin kommunikaatio on avainasemassa.

Meille avoimuus on läpinäkyvyyttä, rohkeutta kertoa mielipiteensä, intellektuellia nakuilua, ennakkoluulotonta ideointia ja avointa lähdekoodia. Uteliaisuus ja rohkeus kokeilla uutta on meille tärkeää. CTO:mme Joni kirjoittikin aiemmin blogin kokeilukulttuurin merkityksestä verkkokauppamaailmassa.

Meille avoimuus on läpinäkyvyyttä, rohkeutta kertoa mielipiteensä, intellektuellia nakuilua, ennakkoluulotonta ideointia ja avointa lähdekoodia.

Meille avoimuudessa ei ole kyse siitä, että jaamme toisillemme synkimmät salaisuutemme. Se ei myöskään tarkoita sitä, että töksäyttelemne toisillemme loukkauksia avoimuuden varjolla. Avoimuus on meille ajatusten ja osaamisen jakamista, rohkeutta puuttua epäkohtiin, suoruutta, uskottavuutta, lupausten pitämistä ja erilaisten ihmisten arvostamista. Avoimuus on meille myös inhimillisyyttä ja keskeneräisyyden myöntämistä. 

Noudatamme avoimuuden periaatetta myös asiakastyössä. Ohjelmistokehitysprojekteissa avoin kommunikaatio on onnistumisen perusedellytys. Ohjelmiston toteutuksessa ei jätetä mitään arvailujen varaan. Rehellisyys perii maan silloinkin, kun projekti ei etene niin kuin Strömsössä. CTO:mme Jonin sanoin:

”Avoimuutta on myös kyky tunnustaa virheensä, niin toimittajan kuin käyttäjän roolissa. Yhdestäkään softaprojektista ei selvitä ilman virheitä, mutta avoimuus pitää huolen siitä että virheen sattuessa mietitään yhdessä miten ongelma korjataan. Jos kumpikaan osapuoli ei keskustele avoimesti siitä, miksi virhe on päässyt syntymään, on hyvin todennäköistä, että sama ongelma toistuu ennemmin tai myöhemmin uudestaan.”

One thought on “Avoimuus on muutakin kuin puhetta ilman suodatinta

  1. Pingback: Mikä on sinulle tärkeintä työelämässä? • Teamit

Comments are closed.