Mikä on sinulle tärkeintä työelämässä?

Otsikossa esitettyä kysymystä harva ehtii kovinkaan usein pohtia, mutta se kuitenkin pyörii mielessämme etenkin silloin, kun tärkeimmät asiat puuttuvat ja kun kaikki ei suju omien arvojen mukaisesti. Työelämän tärkeimmät arvot pyörivät mielessä myös työnhaun aikaan. Kysymyksen avulla esimerkiksi työnhakija pystyy pohtimaan arvojaan, ja sen avulla hakeutumaan tehokkaimmin sellaisiin paikkoihin, jotka pystyvät tarjoamaan hänelle hänen haluamiaan…

Otsikossa esitettyä kysymystä harva ehtii kovinkaan usein pohtia, mutta se kuitenkin pyörii mielessämme etenkin silloin, kun tärkeimmät asiat puuttuvat ja kun kaikki ei suju omien arvojen mukaisesti. Työelämän tärkeimmät arvot pyörivät mielessä myös työnhaun aikaan. Kysymyksen avulla esimerkiksi työnhakija pystyy pohtimaan arvojaan, ja sen avulla hakeutumaan tehokkaimmin sellaisiin paikkoihin, jotka pystyvät tarjoamaan hänelle hänen haluamiaan asioita. Siksi tämän kysymyksen moninaisiin muotoiluihin törmääkin niin haastattelutilanteissa kuin rekrytointiyhteydenotoissa ylipäätänsä.

On selvää, että myös työnantajat tiedostavat arvomaailmojen tärkeyden. He myös ymmärtävät, että henkilöt joille tärkeät asiat toteutuvat työsuhteessa, ovat myös motivoituneita työsuhteessa ja paremmin sitoutuneita organisaatioonsa.

Itewiki julkaisi aiemmin tänä vuonna artikkelin liittyen siihen, mikä on tärkeintä IT-alalla oleville työntekijöille. Kyseisessä kyselyssä joustavuus ja työyhteisö nousivat tärkeämmiksi tekijöiksi kuin työstä saatu palkka.

Meillä Teamitilläkin työyhteisöön on panostettu paljon, vaikka konsultointimaailma tuokin omat haasteensa työyhteisöaspektiin. Myös työn vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin aikatauluihin ovat meille tärkeitä. Emme halua vaikeuttaa tapaa, jolla asiantuntijamme toteuttavat työtehtäväänsä asiakkaan luona, joten rajaukset työntoteuttamisen suhteen tulevat vain ja ainoastaan asiakastarpeista.

Toki vaikka nämä kaksi yllämainittua aspektia ovat keskimäärin tärkeimmät ainakin kyseessä olevan kyselyn mukaan, ei se tarkoita, että asia on näin jokaisen henkilön kohdalla, kuten myös kyselyn tuloksista voi huomata. Kyselyn mukaan IT-alan työntekijöillä esiintyy jonkin verran vaihtelevuutta siinä, mitkä arvot koetaan tärkeiksi. Myös asioiden tärkeys voi muuttua sen mukaan, miten henkilöiden tilanteet muuttuvat. Tämän takia on erityisen tärkeää, että kommunikointi työntekijän ja työnantajan välillä on sujuvaa.

Yksi Teamitin tärkeimmistä ja keskeisimmistä arvoista on avoimuus, josta myös löytyy aiempi blogiteksti sivuiltamme. Me Teamitillä pyrimmekin siihen, että ilmapiiri keskustelun suhteen on avointa, suoraa ja helppoa henkilöstölle, koska vain näin voimme olla tietoisia, jos henkilöiden tilanteet ja sitä kautta heille tärkeät arvot ovat muuttuneet. Pääasiassa kokonaisvaltainen työhyvinvointi nousi keskeiseksi arvoksi IT-alan työntekijöille, ja sen osa-alueisiin mekin pyrimme panostamaan mahdollisimman monipuolisesti.