Kokonaisvaltaiset ohjelmistokehityksen ja –testauksen palvelut

  • Teamit on Kansaneläkelaitoksen suora puitesopimuskumppani.
  • Teamit toimii Kelan järjestelmäkehityksen tukena sekä ohjelmistokehityksessä, automaatiotestauksessa että projektinhallinnassa.
  • Teamitin asiantuntijat työskentelevät osana asiakkaan tiimejä jakautuen eri kehityshankkeisiin.