Full Stack ohjelmistokehitys

  • Teamitin asiantuntijat työskentelevät teleoperaattoriasiakkaan tiimeissä tehden jatkuvaa yhteistyötä liittyen asiakkaan eri järjestelmien kehitykseen.
  • Yhteistyö kattaa laajasti asiakkaan eri tarpeet B2B- ja B2C- verkkokauppojen kehityksestä aina televerkkojen operointiin liittyvien backend-järjestelmien kehitykseen.
  • Asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan eri sidosryhmien kanssa varmistaen järjestelmien vastaavuuden sekä asiakkaan että loppukäyttäjien tarpeisiin.