DevOps vuoden ensimmäisen Teameetin aiheena

Teamit järjestää noin kerran kuussa Teamitläisten oman kokoontumisen, Teameetin, jossa päästään vaihtamaan kuulumisia asiakkailla istuvien konsulttien kanssa ja kuulemaan alan ajankohtaisista käänteistä. Eilen pidettiin vuoden ensimmäinen Teameet ja aiheena oli tällä kertaa DevOps. Asiantuntijana aiheesta meille kertoi Sari Alander, joka työskentelee yhteistyökumppanillamme Knowitilla ja toimii myös DevOps Agile Skills Association (DASA) -järjestössä DASA ambassadorina pyrkien…

Teamit järjestää noin kerran kuussa Teamitläisten oman kokoontumisen, Teameetin, jossa päästään vaihtamaan kuulumisia asiakkailla istuvien konsulttien kanssa ja kuulemaan alan ajankohtaisista käänteistä. Eilen pidettiin vuoden ensimmäinen Teameet ja aiheena oli tällä kertaa DevOps. Asiantuntijana aiheesta meille kertoi Sari Alander, joka työskentelee yhteistyökumppanillamme Knowitilla ja toimii myös DevOps Agile Skills Association (DASA) -järjestössä DASA ambassadorina pyrkien levittämään DevOpsin sanomaa.

DevOps voi olla terminä tuttu monelle, mutta eri ihmiset eri työntekijärooleissa saattaa nähdä sen merkityksen erilaisena. DevOps on konseptina laaja ja monitahoinen. Se sisältää toisaalta tekniset työkalut, muun muassa pilvipalvelut ja automaatio, jotka mahdollistavat nopeat ja ketterät työskentelytavat, mutta toisaalta myös hallinnollista näkökulmaa tietynlaisen kulttuurin rakentamisesta. DevOpsin tarkoitus on oikeastaan luoda ymmärrystä ja kommunikointia eri näkökulmien välille. Tai itseasiassa jopa luoda näistä näkökulmista yksi yhteinen näkökulma ja päämäärä, poistaa siilot. Nämä ratkaisut johtavat sitten tuloksiin: enemmän aikaa innovoinnille, nopeampi reagointi muutoksiin, tiheämpi tulosten käyttöönotto jne.

Sari Alander nosti esiin kulttuurin tärkeyden, sillä pelkät tekniset työkalut ei vielä mahdollista DevOpsia. Tärkeä osa DevOpsmaista kulttuuriajattelua on juurikin siilojen poistaminen eli työntekijöiden tavoitteiden ja organisaatiokulttuurin yhtenäistäminen. Kulttuurissa tärkeimpänä alueena on palveluhenkisyys. DevOps-tyylisessä organisaatiomallissa ylimpänä nähdään asiakas, jota kaikki yrityksen toiminnat palvelevat.

Luottamus on DevOpsin toimivuuden kannalta ehdoton edellytys. Kuinka ketterää voi yrityksen toiminta olla, jos kaikkeen pitää kysyä lupa ja jatkuvasti tarkastetaan, että tiimiläinen on varmasti osannut tehdä hommansa? DevOpsia hyödyntävät tiimit tietävät myös kantavansa vastuun työstään, sillä malliin kuuluu työn omistajuus ja vastuunkanto. Projektia tai tehtävää ei voi heittää seuraavan tekijän riesaksi, sillä seuraava tekijä on hän itse.

DevOpsin ajatukset näkyy myös Teamitin arvoissa. Kaikista vahvin yhteinen tekijä on luottamus, joka on tärkeä arvo sekä DevOpsissa että Teamitissä. Avoimuus tulee esille molemmissa läpinäkyvyytenä ja avoimena kommunikointina. Asenne näkyy sekä Teamitissä että DevOpsissa muun muassa vastuunkantona ja pyrkimyksenä tehdä parhaansa.

DevOpsista löytää varmaan jokainen ainakin jotain toimintatapoja, ajattelumalleja tai muistutuksia siitä, miten itseään ja omaa työtään voi kehittää, vaikka ei olisikaan ihan HC-DevOpsaaja, vielä. Ainakaan kysymystä siitä, ”mitä arvoa työni tuottaa asiakkaalle”, tuskin on pahitteeksi välillä pohtia.