Asiakastarina: Fourton

Fourton on vuonna 2003 perustettu omaisuudenhoito- ja rahastoyhtiö, joka on erikoistunut osakesijoittamiseen. Olemme kapeahkolle sektorille erikoistunut ”salkunhoitoboutique”, jonka syvintä osaamisaluetta ovat pörssilistatut eurooppalaiset small & midcap -yhtiöt. Haluamme olla sijoitusalan palveluyritys, jonka toimintaa ja tekemistä voi ylpeänä edustaa; yhtiö, joka asiakkaiden mielestä on luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani. Fourtonin alkuperäiset perustajat ovat edelleen aktiivisesti mukana yrityksen…

Fourton on vuonna 2003 perustettu omaisuudenhoito- ja rahastoyhtiö, joka on erikoistunut osakesijoittamiseen. Olemme kapeahkolle sektorille erikoistunut ”salkunhoitoboutique”, jonka syvintä osaamisaluetta ovat pörssilistatut eurooppalaiset small & midcap -yhtiöt.

Haluamme olla sijoitusalan palveluyritys, jonka toimintaa ja tekemistä voi ylpeänä edustaa; yhtiö, joka asiakkaiden mielestä on luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani. Fourtonin alkuperäiset perustajat ovat edelleen aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.

Toimilupamme käsittää myös yksilöllisen varainhoidon ja se on rahastojen ohella toinen palvelumallimme. Tällä hetkellä Fourtonilla on kolmessa rahastossa ja yksilöllisessä varainhoidossa hallinnoitavia varoja yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Haluamme jatkaa menestystarinaamme ja olla asiakkaillemme pitkäaikainen, aidosti yksilöllinen, luotettava ja tuottava kumppani.

Tavoitteet sivustouudistukselle

Fourtonin vanhat verkkosivut olivat palvelleet jo hyvän aikaa ja oli tullut tarve uudistaa sivusto. Tavoitteena oli luoda uusi, ajantasainen ilme Fourtonin verkkosivuille. Haluamme kertoa Fourtonin sijoitusfilosofiasta ja vahvuuksistamme. Verkkosivujen tarkoituksena on toimia myynnin edistäjänä ja tarjota asiakkaillemme selkeä kuva tarjoamistamme palveluista. Verkkosivujen kautta tulee myös voida merkitä Fourtonin rahastoja.

Toimittajan valinta ja sivuston toimitus

Fourton aloitti sivustouudistuksen toimittajien kilpailuttamisella ja päätti valita toimittajaksi Teamit Groupin. Valintaan vaikuttivat sekä Teamitin asiantunteva ote että kilpailukykyinen hinnoittelu. Toimitusprojekti aloitettiin yhteisellä kick off -workshopilla. Teamitin palvelumuotoilijan avulla käytiin läpi uudelle sivustolle asetetut vaatimukset ja luotiin sivustototeutuksen suuntaviivat. Workshopin perusteella asiakkaalle luonnosteltiin prototyyppi, jota asiakas pystyi testaamaan. Sivusto toteutettiin läheisessä yhteistyössä Fourtonin ja Teamitin välillä.