Osaamisen kehittämiseen pätee vanha viisaus ”vierivä kivi ei sammaloidu”

Almamedia julkaisi ajatuksia herättävän artikkelin viime viikolla tulevaisuuden työelämästä. Työelämä muovautuu kiihtyvään tahtiin kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, ilmaston muutoksen ja teknologian kehittymisen myötä. Fyysinen työ automatisoituu entisestään ja tekoäly korvaa tietotyötä – tekoäly saattaa tulevaisuudessa korvata jopa osan lääkärien ja juristien työstä. Futuristi Elina Hiltusen mukaan tulevaisuudessa työntekijän täytyy olla valmis joustamaan, sekä sopeutumaan erilaisiin tilanteiseen….

Almamedia julkaisi ajatuksia herättävän artikkelin viime viikolla tulevaisuuden työelämästä. Työelämä muovautuu kiihtyvään tahtiin kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, ilmaston muutoksen ja teknologian kehittymisen myötä. Fyysinen työ automatisoituu entisestään ja tekoäly korvaa tietotyötä – tekoäly saattaa tulevaisuudessa korvata jopa osan lääkärien ja juristien työstä. Futuristi Elina Hiltusen mukaan tulevaisuudessa työntekijän täytyy olla valmis joustamaan, sekä sopeutumaan erilaisiin tilanteiseen. Työurat ovat entistä rikkonaisempia.

Yksi ihmisen parhaista työttömyysturvista onkin osaamisen jatkuva kehittäminen. Tämä korostuu erityisesti IT-alalla. Yksittäinen korkeakoulututkinto ei riitä takaamaan työuran mittaista osaamista, vaan taitoja tulee kehittää jatkuvasti. Itseasiassa parhaat osaajat ovat aina askeleen edellä ja tutustuvat rohkeasti uusiin teknologioihin. Pahinta mitä omalle uralleen voi tehdä on jämähtää paikalleen – vanha viisaus ”vierivä kivi ei sammaloidu” toimii tässäkin.

Suuri osa Teamitin asiantuntijoista työskentelee asiakkaan tiloissa konsultin roolissa. Yksi konsultoinnin parhaista puolista on mahdollisuus työskennellä vaihtelevasti erilaisissa toimeksiannoissa. Työnantajaa ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa, vaan tuttu tukifunktio ja konsulttiyhteisö säilyvät. Myyntitiimi tuntee jokaisen konsultin vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja osaa siksi etsiä sopivia toimeksiantoja. Jokainen asiakasyritys on uniikki teknologioiden, työskentelytapojen ja yrityskulttuurien suhteen. Joskus uusi toimeksianto voi tuntua ”hypyltä tuntemattomaan”, mutta jokainen hyppy kasvattaa valtavasti osaamista ja valmiutta tarttua yhä haastavimpiin projekteihin.

Nykypäivänä jokaisen yksilön tulee kantaa yhä enemmän vastuuta omasta osaamisestaan, mutta työnantaja voi toimia osaamisen kehittämisen mahdollistajana. Usein unohdetaan, että yrityksessä työskentelevät ihmiset muodostavat valtavan määrän osaamispääomaa. Rakentamalla osaajayhteisöjä yrityksen sisällä luodaan yhdessä oppimisen kulttuuri, jossa korostuu tiedon tehokas jakaminen sekä haastavien tilanteiden ratkaiseminen yhdessä. Jokainen voi olla jollekin toiselle mentori tai kisälli osaamisalueesta riippuen.

Siirry artikkeliin tästä!