AI:n ja analytiikan hyödyntäminen rakennussuunnittelussa

 • Teamit tekee jatkuvaa yhteistyötä johtavan rakennetun ympäristön suunnitteluyrityksen kanssa.
 • Hankkeessa kehitetään ratkaisua, jossa hyödynnetään koneoppimista ja edistyksellisiä tilastollisia menetelmiä rakennussuunnittelussa, mm. seuraavasti:
  • Tehokkaiden suunnittelukäytäntöjen tunnistaminen
  • Toistuvien suunnittelupiirteiden tunnistaminen
  • Automatisoitu suunnittelun ehdotus
  • Projektin valmiusasteen arviointi
  • Projektin validointi ja virheiden tunnistaminen
 • Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan eri sidosryhmien kanssa, varmistaen kehitettävän ratkaisun vastaavuus sekä liiketoiminnan että teknisten asiantuntijoiden vaatimuksiin.