Digitaalinen palvelumuotoilu

Digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisyys varmistetaan ammattimaisen palvelumuotoilun avulla. Ennen palvelun toteutusta käydään läpi asiakkaan asiointipolut. Digitaalinen palvelumuotoilu tarjoaa asiakkaalle mahdollisimman helpon asioinnin koko verkkoasioinnin aikana. Samalla varmistetaan, että palvelun ylläpito on sujuvaa kaikissa vaiheissa.

digitaalinen palvelumuotoilu

Erinomainen asiakaskokemus ja liiketoiminnan tavoitteet

Menestyäkseen tulee verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden löytää oikea balanssi erinomaisen asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan tavoitteiden välillä. Nämä molemmat asiat on huomioitava aina, kun palveluja rakennetaan. Oikein toteutetun digitaalisen palvelumuotoilun avulla varmistetaan, että erilaiset asiointipolut on toteutettu asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuvina ja intuitiivisina, ja samalla liiketoiminnan tavoitteet ja rajoitukset on huomioitu.

 

Myyjäkokemus kuntoon palvelumuotoilulla

Yrityksen panostukset ja resurssointi verkkokaupan ja digipalvelujen päivittäiseen ylläpitoon ja operointiin ovat suorassa suhteessa verkossa tapahtuvan liiketoiminnan kokoon. Toisin sanoen ylimääräisiä resursseja ei ole, eikä niitä hankita ennen kuin on pakko. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että verkkopalvelun pyörittäminen ja siihen liittyvä päivittäinen työ on mahdollisimman kitkatonta. Esimerkiksi tuotteen perustaminen verkkokauppaan voi viedä kymmenkertaisen ajan, jos prosessi on huonosti suunniteltu. Teamitin toteuttamassa palvelumuotoilu-projektissa pureudutaan myös työntekijän prosessien tehokkuuteen.

 

Työkaluilla ja metodeilla jämäkkyyttä palvelumuotoiluun

Käsitykset palvelumuotoilusta ja sen toteutustavasta vaihtelevat paljon ja toisaalta se on myös yksi palvelumuotoilun vahvuuksista. Yhtä oikeaa tapaa palvelumuotoilun toteuttamiseksi ei ole, jolloin se soveltuu hyvin monenlaisiin ympäristöihin. On hyvä, että käytettävissä on erilaisia työkaluja ja valmiita metodeja. Tällä nopeutetaan palvelumuotoilu-projektia ja samalla projektin tuotokset saadaan huolellisesti dokumentoitua. Teamitillä on käytössään laaja kirjo erilaisia työkaluja palvelumuotoiluun.