GDPR – EU:n tietosuoja-asetus

GDPR – EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus määrittelee miten yritykset saavat käsitellä henkilötietoja. Asetus koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatiota. Asetus on monin paikoin tulkinnanvarainen eikä ennakkotapauksia vielä ole.

Mies allekirjoittaa papereita.

Asetus velvoittaa henkilörekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Yritysten tulee myös varmistaa tietoturvansa riittävyys ja varautua ongelmatilanteisiin. Uudella sääntelyllä ohjataan yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuoja-asiat kokonaisvaltaisesti huomioon toimintansa suunnittelussa.

GDPR-asetuksen vaatimusten toteutus kannattaa aloittaa nykytilan selvityksellä. Teamit auttaa GDPR-valmiuden rakentamisessa.

GDPR:n läpikäytäviä asioita ovat muun muassa:

  1. Lähtötietoselvitys
  2. Vaatimukset liiketoiminnalle
  3. Vaatimukset yhteistyökumppaneille
  4. Tehtävälistat
  5. Mallipohjat
  6. Tietosuojatilinpäätös
  7. Käytäntöjen automatisointi