Digitalisaation hyödyntäminen

Teamitin ammattilaisilla on vuosien kokemus ja rautainen osaaminen digitaalisten palveluiden kehittämisestä niin toimittajan kuin asiakkaan rooleissa. Autamme asiakkaitamme hyötymään digitaalisten ratkaisujen tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan eri osa-alueilla. Jos asiakkaalla ei ole vielä tiedossa, mistä digitalisaation hyödyntäminen kannattaa aloittaa, käymme asiakkaan liiketoiminnan yhdessä läpi. Autamme paikallistamaan kohteet, joiden digitalisoinnilla saavutetaan suurimmat hyödyt. Rakennamme tarvittaessa yrityskohtaisen Road Mapin, jonka avulla palveluiden ja prosessien digitalisointia kannattaa jatkaa.  Voimme kokemuksemme avulla auttaa välttämään turhat karikot, jolloin säästyy sekä aikaa että rahaa.

Verkkokaupasta kilpailuetua

Verkkokaupan perustaminen ja sen hyödyntäminen menestyksekkäästi edellyttää osaamista, jota Teamitin ammattilaisilla on laajasti. Ammattilaisemme ovat toimittaneet lukuisia vaativia verkkokaupparatkaisuja sekä B2C- ja B2B-ympäristöihin. Olemme myös toimineet asiakkaan roolissa, joten haasteet myös asiakkaan näkökulmasta ovat tuttuja. Jotta verkkokauppa tuo yrityksellesi kilpailuetua ja kannattavaa liiketoimintaa, on tärkeää ymmärtää mitkä asiat ovat verkkokaupassa erityisen tärkeitä.

Digistrategialla varmistetaan
kilpailukyky myös tulevaisuudessa

Osana yrityksen strategiatyötä on syytä miettiä digitaalisuusuuden merkitys yritykselle. Mitä uusia mahdollisuuksia voidaan saavuttaa hyödyntämällä digitaalisuutta. Kuluneen fraasin mukaan ”Kaikki, mitä voidaan digitalisoida, digitalisoituu”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää digitalisaation vaikutuksia huomiotta tulevaa suunnitellessa. Me Teamitillä olemme olleet mukana auttamassa yrityksiä useissa digistrategia-hankkeissa.

Toimivat prosessit
tehokkuuden mittarina

Verkkokauppa ja digitaaliset palvelut edellyttävät usein, että yrityksen on mietittävä palvelevatko nykyiset prosessit myös digipalveluja. Yhtä tärkeää on tunnistaa uudet mahdollisuudet, jotka voivat tehostaa koko yrityksen toimintaa. Automatisoimalla prosesseja säästetään aikaa ja samalla vältetään manuaalisen työn tuomia virheitä. On myös tärkeä ymmärtää mitä kannattaa edelleen hoitaa ns. perinteisin menetelmin. Olemme auttaneet yrityksiä prosessien kehityksessä useissa eri hankkeissa.