Teamitin ohjelmistokehittäjät vastasivat Health Tech -toimialan asiakkaan järjestelmäkehitystiimissä ohjelmiston front end -kehityksestä.

Projektityöhön kuului itsenäisen upotettavan varausjärjestelmän kehitys ketteriä menetelmiä soveltaen ja toimialan erityisvaatimuksia huomioiden.

Järjestelmän kehitystyö toteutettiin tiimin tehokkaalla yhteistyöllä nopeassa aikataulussa ilman kompromisseja toiminnallisuuden tai koodin laadun suhteen.

  • React
  • Styled Components
  • React Testing Library
  • Apollo
  • Scrum

Jatka lukemista